Van het bestuur

Datum 11 januari 2014

 De afgelopen maanden is het Bestuur van Gereformeerde Kerk Blijven, samen met de Redactieraad, bezig geweest met het organiseren van het Appel. Zoals elders beschreven op deze website is het Appel inmiddels verzonden naar de Generale Synode Ede 2014.
Dit was een hele klus omdat we ervan verzekerd wilden zijn dat de inhoud correct is, opbouwend en vooral in overeenstemming met de Bijbel.  Ook moeten alle adressen in orde zijn en de ondertekenaars ook inderdaad belijdend lid zijn van onze kerken. Voor sommigen van ons was het bijna dagelijks werk.
We zijn bedroefd dat het nodig is dit Appel te moeten versturen, maar ook dankbaar voor de grote lijst ondertekenaars. Dit wordt gevoeld als een steun in de rug voor het bestuur en de redactieraad.
We bidden dat onze Here het werk van de GS Ede 2014 wil zegenen en dat onze bijdrage op haar waarde geschat zal worden.
We doen dan ook een oproep voor het belangrijke werk van de GS Ede 2014 te bidden en zo mogelijk ook aanwezig te zijn bij de door haar belegde  Bidstond op vrijdag 31 januari 2014 om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk  (Zuilestein 1 6714CA) in Ede.
Het bestuur wacht nu op de uitkomsten van de GS Ede 2014 en beraadt zich dan op het vervolg van Gereformeerde Kerk Blijven.  Uitgangspunt blijft dat de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ons lief zijn en dat de Here ons daar geplaatst heeft.

 Het bestuur is ook dankbaar voor de goede verstandhouding tussen de Redactieraad en de redactie van  “Nader Bekeken”.  We bidden dat dit werk gezegend mag worden.

 Namens het bestuur van Gereformeerde Kerk Blijven. 

Br. A.M. (Bram) Prins, secretaris.

Reacties zijn gesloten.