De Verklaring – oproep en basistekst voor verdere activiteiten

Op de landelijke vergadering van 29 september 2012 te Bunschoten is een concepttekst aangeboden voor een zgn. ‘Verklaring’.  Sinds die dag staat die tekst op de site (onder het kopje ‘Verklaring’).

Van concept naar afronding

Het was nadrukkelijk nog een concept-tekst. De bedoeling was een definitievere versie vast te stellen, nadat er eerst gelegenheid was geweest om vragen en commentaar erop in te leveren. Dat is op de 29e september ook druk gebeurd. Ongeveer de helft van de stapel vragen die toen werd ingeleverd ging erover. En ook na die dag is er via ons mailadres nog  het nodige commentaar binnengekomen.

Alles wat we binnengekregen hebben over die Verklaring is gelezen door alle bij onze site betrokkenen. En gezamenlijk hebben we besloten welke aanvullingen en correcties ons winst leken. Het resultaat daarvan staat vanaf vandaag op onze site. Is er veel veranderd? Nee, inhoudelijk zeker niet. Wel is op een heel aantal plaatsen iets verduidelijkt, en op enkele punten is een aanvulling gegeven. We zijn dankbaar voor het meedenken door velen en de waardevolle suggesties die we ontvangen hebben. Lang niet alle, op zich vaak heel zinnige, opmerkingen konden binnen het stuk gehonoreerd worden. Het zou het te lang hebben gemaakt en hebben laten lijken op een worst de met wel heel erg veel ingrediënten is volgepropt. Het ging er ons niet om in één keer alles te zeggen. Maar wel om kort en helder duidelijk te maken dat er op het ogenblik veel hardop gezegd moet gaan worden omdat er veel aan de hand is!

Bedoeling

Want wat was en is nou eigenlijk de bedoeling van die Verklaring? Wel, dat valt in twee punten samen te vatten:

  1. De ondertitel van het stuk is: ‘een beroep op alle gereformeerden’. Het stuk wil in kort bestek woorden geven aan de verontrusting die bij ons en anderen leeft over het snel uit elkaar groeien dat momenteel in ons kerkverband plaatsgrijpt. Dat uit elkaar groeien treedt op zowel bij de vraag wat ‘gereformeerd zijn’ eigenlijk is, als bij de vraag hoe gereformeerd leven in de praktijk er uit zou moeten zien. Het stuk wil – met erkenning van alle diversiteit die er in een geformeerde kerk bestaan mag! – opkomen voor wat de onopgeefbare gezamenlijke basis hoort te  zijn en blijven, wil de naam ’gereformeerd’ voor onze kerken geen vlag zijn die de lading niet meer dekt. Die basis is onder ons volop in geding aan het raken, verdrietig genoeg.  We groeien uit elkaar op het ogenblik zowel in vragen rond het gezag en functioneren van de Schrift als ook wat de wenselijkheid en praktijk betreft van de binding aan onze belijdenisgeschriften. Een binding die  niet alleen een formele, maar inhoudelijke binding behoort te zijn. Een beroep wordt door ons gedaan op iedereen die onze zorgen en verlangens en gebeden rond deze zaken met ons deelt. Het is daarmee dus een beroep op kerken en leden binnen ons kerkverband. En daarmee tegelijk ook een oproep om de strijd (voor wat de onopgeefbare basis is voor een gereformeerd kerkverband) binnen ons kerkverband te voeren.
  2. Aan het eind van het stuk wordt de Verklaring getypeerd  als ‘basistekst voor onze verdere activiteiten’.  Dat suggereert minstens dat het niet ons voornemen is voor 2013 om met onze site te stoppen. En zo is het ook.  En het betekent tegelijk ook dat de mogelijkheden door ons onderzocht worden naar andere zinvolle activiteiten die kunnen bevorderen dat al die broeders of zusters, die met ons willen opkomen voor het gereformeerde karakter van de kerken, zich meer aaneensluiten, om elkaar te kunnen bemoedigen en te helpen en op te scherpen in de strijd waartoe we ons op dit moment geroepen weten. We hebben veel reacties gekregen waaruit ook blijkt dat daar grote behoefte aan bestaat.  In het nieuwe jaar hopen we op deze site meer concreet terug te komen op de plannen die gemaakt zijn. Ook zal er nog teruggekomen worden op andere vragen die op de 29e september aan ons gesteld zijn.

We hopen en bidden dat de Heer van de kerk ons voor ons werk de mogelijkheden en krachten wil blijven geven, zijn zegen eraan wil verbinden, en behoeden wil voor wat de ‘eenheid in de waarheid’ van zijn kerken in Nederland schaadt in plaats van dient.

Namens de redactie van ‘Gereformeerdekerkblijven.nl’,

ds. P.L. Storm.

 

 

Reacties zijn gesloten.