De situatie in de gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

  Prof. dr. Jochem Douma

  Deze tekst is ook in geprinte vorm (82 bladzijden) verkrijgbaar, tegen betaling van €12,50 op girorekening 13.67.41 ten name van J. Douma. Zodra dit bedrag ontvangen is, stuurt de schrijver (zonder portokosten in rekening te brengen) de tekst toe.

  
INHOUDSOPGAVE 

1.         INLEIDING

2.         HET VERSTAAN VAN DE SCHRIFTEN

3.         DE KERKDIENST  

4.         HET CHRISTELIJK LEVEN

5.         OECUMENISCHE ONTWIKKELINGEN

6.         BALANS

7.         ANTWOORD OP EEN SERIE VRAGEN

 

 Hardenberg, september 2011

 

 

 

Reacties zijn gesloten.