Van de redactie

Kleine kracht… 

In de afgelopen maanden is er slechts met grote tussenpozen iets nieuws op deze site verschenen. Van verschillende kanten hebben broeders en zusters ons hun teleurstelling daarover laten weten. We begrijpen dat en we delen dat. Maar de eerlijke en nuchtere werkelijkheid is dat de beschikbare mankracht en mogelijkheden zeer beperkt waren en nóg zijn op het ogenblik. Het afscheid van prof. dr. J. Douma als medewerker aan deze site is uiteraard een heel gevoelig verlies. Samen met de al eerder vertrokken dr. H.J.C.C.J. Wilschut, behoorde hij tot onze belangrijkste en vruchtbaarste auteurs.
Dat afscheid van prof. Douma als medewerker was onvermijdelijk. Hijzelf wilde, heel begrijpelijk gezien zijn leeftijd, zijn aandeel aan het publieke debat over het kerkelijke leven beëindigen. Bovendien was en is deze site een site van leden van de GKv die op de, in zoveel opzichten zorgelijke, situatie binnen ons kerkverband willen ingaan met hun artikelen. Prof. Douma is ondertussen lid geworden van de GKN.
Een nieuw gevoelig verlies lijden we door het terugtreden als medewerker van dr. A. Bas. Hij deelt daarover zelf het volgende mee

 Afscheid
 Ruim tien jaar lang ben ik betrokken geweest bij de website gereformeerdblijven.nl, en later bij gereformeerdekerkblijven.nl. Deze jaren hebben me veel goeds gebracht. We deelden en delen een duidelijke visie op wat het betekent om gereformeerd te zijn in deze tijd, en hebben die ook actief uitgedragen. Tegelijk is in al die jaren een heikel punt gebleven wat precies de kerkelijke gevolgen moeten zijn van de zorgen die die duidelijke visie ook met zich meebracht en –brengt. Inmiddels ben ik persoonlijk tot de overtuiging gekomen, dat de HERE van mij vraagt om trouw te zijn op de plek binnen het kerkverband waar Hij mij geroepen heeft en roept. Vanwege de energie die die trouw vraagt, heb ik besloten mijn betrokkenheid binnen gereformeerdekerkblijven.nl te beëindigen.

A. Bas

  

We zijn  dr. Bas bijzonder dankbaar voor de niet geringe rij waardevolle bijdragen die hij in de door hem genoemde ruim tien jaar geproduceerd heeft. Dat hij voor voortzetting van zijn medewerkerschap geen mogelijkheden meer ziet, vinden we dan ook uitermate jammer.  We zullen ook hem geducht missen.
Uiteenlopende, soms ingrijpende, persoonlijke omstandigheden bij een aantal van de overgebleven medewerkers hebben er ook voor gezorgd dat er weinig ruimte over was voor het schrijven van bijdragen.  Of dat de komende tijd beter zal worden is op dit moment niet te zeggen, dus ook niet te beloven. Met de vele trouwe bezoekers van onze site betreuren we dat.  De wil om meer te publiceren is er, de noodzaak ervan wordt gevoeld, maar de kracht is klein…
Dankbaar zijn we dat sinds enige maanden tot de kring van medewerkers toegetreden is ds. K. Folkersma. Hij schreef ondertussen al diverse bijdragen.

 Redactie Gereformeerdekerkblijven.nl

Reacties zijn gesloten.